Доста интересна стара Toyota Celica, , в които наред с другото предната решетка поставяне двата бъбрека в стила на BMW …