Αρκετά ενδιαφέρουσες παλιές Toyota Celica, στην οποία, μεταξύ άλλων, η μπροστινή σχάρα επισυνάπτοντας δύο νεφρά στο στυλ της BMW …