Στο βίντεο θα δείτε μια πλήρη δέκα λεπτά τροχαίων ατυχημάτων supercars.