یکی از بهترین قطعات رفتن را از طریق تنظیم بدون شک بسیاری از اتومبیل لادا, خود را در اینجا در نظر. این بازی سرگرم کننده لادا سامارا قطعا یکی از بیت های جالب.