کاملا جالب قدیمی تویوتا Celica, که در آن از جمله کوره جلو اتصال دو کلیه در سبک BMW …