No conxunto, interesante de sintonía Renault Safrane, desde a retagarda do Corvette ea porta da Lama estilo fronte aberta en todos os bos agora, pero a parte da fronte é o comezo sintonização que é unha pena. Pero, a pesar do avance corrupto é unha peza moi interesante do coche.