אחד החלקים הטובים ביותר עוברים כוונון למצוא רבים מכונית אדה ללא ספק, רואים את עצמם כאן. זה כיף לאדה סמארה בהחלט אחד הקטעים המעניינים.