אנחנו שוב כוונון רמה כזו שהוא אפילו לא יודע איזה סוג של מכונית הוא. אומדנים, זה עשוי להיות קמארו ישן, אבל גם משהו שונה לגמרי …