בסרטון תוכל לראות עשר דקות מלאות של supercars תאונות הדרכים.