Еден од најдобрите парчиња минува низ подесување несомнено најдете многу Лада автомобил, сметаат себеси тука. Оваа забава Лада Самара, секако, една од интересните делови.