Ние сме повторно подесување такво ниво што тоа дури и не знам каков вид на автомобил, тоа е. Проценки, тоа може да биде еден стар Camaro, но, исто така, нешто сосема поинакво …