Pada keseluruhannya, penalaan menarik Renault Safrane, dari belakang korvet dan pintu Lamba gaya terbuka depan dalam semua baik sekarang, tetapi bahagian hadapannya adalah permulaan penalaan yang memalukan. Tetapi walaupun terlebih dahulu rasuah adalah satu yang agak menarik kereta.