Mjaft interesante vjetër Toyota Celica, në të cilat inter alia vuaj front bashkëngjitur dy veshkat në stilin e BMW …