Vi är tuning igen en sådan nivå att den inte ens vet vilken typ av bil det är. Uppskattningar, det kan vara en gammal Camaro, men också något helt annat …