எந்த

Funny Lada Samara


சரிப்படுத்தும் செல்லும் சிறந்த துண்டுகள் ஒரு சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி பல லடா கார் கண்டுபிடிக்க, இங்கு தங்களை கருத்தில். நிச்சயமாக இந்த வேடிக்கை லடா சமாரா சுவாரசியமான துணுக்குகள் ஒன்று.
அதிக >

லடா Kalina வேடிக்கை சரிப்படுத்தும்

லடா Kalina விதிவிலக்காக சுவாரசியமான மற்றும் மக்கள் ரோல் என்று வாகன எந்த, ஆனால் இந்த tensioned Kalina வழக்கு அல்ல தலைகள் கிட்டத்தட்ட அனைவரும் திரும்ப நிச்சயம். அதிக >

Lada Niva to the races

அதிக >

How it s made Lada Kalina


அதிக >

Lada Niva with balloon tires (4 photos)


அதிக >