மொத்தத்தில், சுவாரஸ்யமான சரிப்படுத்தும் ரெனால்ட் Safrane, கொர்வெட் பின்பக்க மற்றும் இப்போது அனைத்து நல்ல முன் கதவை திறந்த பாணியில் லம்பா இருந்து, ஆனால் அது முன் பகுதி அவமானம் இது சரிப்படுத்தும் ஆரம்பம். ஆனால் ஊழல் முன்கூட்டியே போதிலும் கார் ஒரு மிக சுவாரசியமான துண்டு உள்ளது.