น่าสนใจทีเดียวเก่า Celica โตโยต้า, ซึ่งอนึ่งตะแกรงหน้าติดไตสองลูกในรูปแบบของ BMW …