Renault

Vui Renault Safrane


Trên toàn bộ, thú vị điều chỉnh Renault Safrane, từ phía sau của Corvette và cánh cửa mở lamba phong cách phía trước trong tất cả các tốt bây giờ, nhưng phần phía trước của nó là sự khởi đầu của điều chỉnh mà là một sự xấu hổ. Nhưng mặc dù trước tham nhũng là một phần khá thú vị của chiếc xe.
Hơn >

Vui Renault 9


Renault 9 nhìn thấy trên đường đã khá hiếm khi bạn nhìn thấy nó đúng hơn là các cuộc biểu tình kỳ cựu, nhưng thấy Renault 9 trong điều chỉnh vì vậy đó là một viên ngọc trai, nhưng trong Pháp họ tìm thấy mệnh. Vì vậy, bây giờ nhìn vào hai miếng nines điều trị …
Hơn >

Vui Renault Clio


Renault Clio xe là khá phổ biến, vì vậy hôm nay chúng tôi có một hương vị chút buồn cười điều chỉnh.

Hơn >

Hài hước Điều chỉnh Renault R 12


This is the tuning of the French Renault R 12 sản xuất giữa 1970 and 1979th Hơn >

Renault 5 6× 6 (10 hình ảnh)

Renault 5 with a drive to all six wheels are definitely just stop.
Hơn >