Một trong những phần tốt nhất trải qua điều chỉnh chắc chắn tìm thấy nhiều xe Lada, tự coi mình là đây. Niềm vui này Lada Samara chắc chắn một trong những thông tin lý thú.