Brabus chỉnh sửa đổi lần xây dựng lại điều chỉnh của họ với Mercedes-Benz CLA. Sau khi xuất hiện, không có thay đổi, thậm chí không tự hỏi CLA tự nó là một chiếc xe rất đẹp. Do đó, chỉ có một sự thay đổi trong ống xả khí thải và sự lựa chọn của một trong hai 18 “hoặc 19″ bánh xe hợp kim u, mà bây giờ là một sự lựa chọn của năm thiết kế khác nhau. Phiên bản CLA 250 được trang bị performanc PowerXtra gói giúp tăng sản lượng 25 kW (34 hp) để 180 kW (245 hp) và 35 Nm để 385 Nm.