oct

Rất thanh lịch nhiên Skoda Octavia II với một 2.0 TDi, rằng nếu một dấu hiệu là đúng.
oct1
oct2