Khá thú vị cũ Toyota Celica, trong đó trong đó có việc nướng phía trước gắn hai thận trong phong cách của BMW …