Chúng tôi một lần nữa điều chỉnh một mức độ mà nó thậm chí không biết những loại xe đó là. Ước tính, nó có thể là một Camaro cũ, mà còn một cái gì đó hoàn toàn khác nhau …